கனடா காரை கலாச்சார மன்றம். பொதுக்கூட்ட அறிவித்தலும் அழைப்பும். ஜூன் 14, 2015

ckcagenmeeting_14-06-2015-page-NEW

கனடா-காரை கலாச்சார மன்றத்தின் வருடாந்த கோடைகால ஒன்றுகூடல் 12.07.2015

Get_to_gether_karai__2015_copy

பாலாவோடை குறிஞ்சாக்குழி முத்துமாரி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவத்தின் இன்றைய 5ம் திருவிழா காணொளிப் பதிவினை இங்கே காணலாம்.

அமரர் சிவஸ்ரீ க.வைத்தீஸ்வரக் குருக்கள் அவர்களின் ஆத்ம சாந்திப் பிரார்த்தனையும் நினைவு வணக்கக் கூட்டமும்

       சைவத்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு ஏழு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக அயராது    அருந்தொண்டாற்றியவரும் காரை மண்ணின் பெருமைகளை வெளிக்கொணர          உழைத்தவரும் காரை மண்ணிற்கு பெரும் புகழ் சேர்த்தவருமாகிய                 அமரர் சிவத்தமிழ் வித்தகர் பண்டிதமணி தத்துவகலாநிதி                             சிவஸ்ரீ க.வைத்தீஸ்வரக் குருக்கள் அவர்களின்  ஆத்ம …

Continue reading »

பாலாவோடை குறிஞ்சாக்குழி முத்துமாரி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவத்தின் இன்றைய நான்காம் திருவிழா பகல் காட்சிகள்.

பாலாவோடை குறிஞ்சாக்குழி முத்துமாரி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவத்தின் நேற்றைய மூன்றாம் திருவிழா இரவுக்காட்சிகள்.

பாலாவோடை குறிஞ்சாக்குழி முத்துமாரி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவத்தின் இன்றைய மூன்றாம் திருவிழா பகல் காட்சிகள்.

பாலாவோடை குறிஞ்சாக்குழி முத்துமாரி அம்பாள் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவத்தின் நேற்றைய இரண்டாம் திருவிழா இரவுக்காட்சிகள்.

காரைநகர் புகலி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் ஆலய சற்குண சற்சந்தான பாக்கிய மகாயாகம் நான்காம் நாள் காணொளிப் பதிவினை இங்கே காணலாம்.

காரைநகர் பாலாவோடை முத்துமாரியம்மன் கோவில் கொடியேற்றம் 24.05.2015 நடைபெற்றது. காணொளிப் பதிவினை இங்கே காணலாம்.

அமரர் சிவத்தமிழ் வித்தகர் பண்டிதமணி தத்துவகலாநிதி சிவஸ்ரீ க.வைத்தீஸ்வரக் குருக்கள் அவர்களின் ஆத்ம சாந்திப் பிரார்த்தனையும் நினைவு வணக்கக் கூட்டமும்

சைவத்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு ஏழு தசாப்தங்களுக்கு  மேலாக அயராது அருந்தொண்டாற்றியவரும் காரை மண்ணின் பெருமைகளை வெளிக்கொணர உழைத்தவரும் காரை மண்ணிற்கு பெரும் புகழ் சேர்த்தவருமாகிய அமரர் சிவத்தமிழ் வித்தகர் பண்டிதமணி தத்துவகலாநிதி  சிவஸ்ரீ க.வைத்தீஸ்வரக் குருக்கள் அவர்களின் ஆத்ம சாந்திப் பிரார்த்தனையும் நினைவு வணக்கக் கூட்டமும்   தலைமை: சிவநெறிச்செல்வர் தி.விசுவலிங்கம் B.Sc.  அவர்கள்      (தலைவர், கனடா சைவ சித்தாந்த மன்றம்) இடம்: கனடா ஸ்ரீ செல்வச் சந்நிதி முருகன் ஆலயம் 01,Golden Gate, Unit # …

Continue reading »

காரைநகர் புகலி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் ஆலய சற்குண சற்சந்தான பாக்கிய மகாயாகம் மூன்றாம் நாள் காணொளிப் பதிவினை இங்கே காணலாம்.

காரைநகர் புகலி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் ஆலய சற்குண சற்சந்தான பாக்கிய மகாயாகம் இரண்டாம் நாள் காணொளிப் பதிவினை இங்கே காணலாம்.

காரைநகர் புகலி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் ஆலய சற்குண சற்சந்தான பாக்கிய மகாயாகம் முதலாம் நாள் காணொளிப் பதிவினை இங்கே காணலாம்.

களபூமி திக்கரை திருச்செந்தூர் பாலர் பாடசாலை விளையாட்டுப்போட்டி 22.05.2015 வெள்ளிக்கிழமை சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வித்தியாலய ஆரம்பப் பாடசாலையில் திருமதி எஸ்.கபிலன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

Older posts «