ஆருத்திரா தரிசனம் நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள்

  கனடா-காரை கலாச்சார மன்றத்தின் ஆருத்திரா தரிசனம் 11.01.2017 புதன்கிழமை நடைபெற்றது.  

புகைப்படங்களை பார்வையிட தயவுசெய்து கீழேயுள்ள இணைப்பினை அழுத்தவும்.

http://www.karainagar.com/pages/%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AE%9F%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%88-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0-%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%A4-74

 

 

 

          ஆருத்திரா தரிசனம்- 25.12.2015

IMG_1092 (Copy) IMG_1093 (Copy) IMG_1094 (Copy) IMG_1095 (Copy) IMG_1096 (Copy) IMG_1097 (Copy) IMG_1099 (Copy) IMG_1100 (Copy) P15 IMG_1102 (Copy) IMG_1103 (Copy) IMG_1104 (Copy) IMG_1108 (Copy) IMG_1109 (Copy) IMG_1110 (Copy) IMG_1111 (Copy) IMG_1112 (Copy) IMG_1113 (Copy) IMG_1114 (Copy) IMG_1115 (Copy) IMG_1116 (Copy) IMG_1117 (Copy) IMG_1118 (Copy)IMG_1121 (Copy) IMG_1122 (Copy) IMG_1123 (Copy) IMG_1124 (Copy) IMG_1125 (Copy) IMG_1126 (Copy) IMG_1127 (Copy) IMG_1128 (Copy) IMG_1129 (Copy) IMG_1130 (Copy) IMG_1131 (Copy) IMG_1132 (Copy) IMG_1133 (Copy) IMG_1134 (Copy) IMG_1135 (Copy) IMG_1136 (Copy) IMG_1137 (Copy) IMG_1138 (Copy) IMG_1139 (Copy) IMG_1140 (Copy) IMG_1141 (Copy) IMG_1142 (Copy) IMG_1143 (Copy) IMG_1144 (Copy) IMG_1145 (Copy) IMG_1146 (Copy) IMG_1147 (Copy) IMG_1148 (Copy) IMG_1149 (Copy) IMG_1150 (Copy) IMG_1151 (Copy) IMG_1152 (Copy) IMG_1153 (Copy) IMG_1154 (Copy) IMG_1155 (Copy) IMG_1156 (Copy) IMG_1157 (Copy) IMG_1158 (Copy) IMG_1159 (Copy) IMG_1160 (Copy) IMG_1161 (Copy) IMG_1162 (Copy) IMG_1163 (Copy) IMG_1164 (Copy) IMG_1165 (Copy) IMG_1166 (Copy) IMG_1167 (Copy) IMG_1168 (Copy) IMG_1169 (Copy)

 

https://picasaweb.google.com/110026916348305710910/1?feat=email#slideshow/6232723116377329122

 

 

                ஆருத்திரா தரிசனம்- ஜன.04.2015

DSC_0111_(Copy)

 

 

ஆருத்திரா தரிசனம்- டிச.18.2013