ஆலயங்கள்

1. ஈழத்துச் சிதம்பரம் – காரைநகர் சிவன் கோயில்
2. வியாவில் ஐயனார் கோயில்


விநாயகர் ஆலயங்கள்

1. வாரிவளவு கற்பக விநாயகர் ஆலயம்
2. மருதடி வீரகத்தி விநாயகர் ஆலயம்
3. தெருவடிப் பிள்ளையார் கோயில்
4. பத்தர் கேணி வன்மீக விநாயகர் ஆலயம்
5. துறைமுகம் பிள்ளையார் கோயில்
6. புளியங்குளப் பிள்ளையார் ஆலயம்
7. தன்னைப் பிள்ளையார் கோயில்
8. அண்டவேற் பிள்ளையார் கோயில்


அம்மன் ஆலயங்கள்

1. மணற்காடு முத்துமாரி அம்மன் கோயில்
2. பாலாவோடை முத்துமாரி அம்மன் கோயில்
3. மடத்துக்கரை முத்துமாரி அம்மன் கோயில்
4. நீலிப்பந்தனை அம்மன் ஆலயம்
5. சிவகாமி அம்மன் கோயில்
6. கிளுவனை மாதாங் கோயில்
7. வலந்தலை கண்ணகி அம்மன் ஆலயம்
8. தங்கோடை நாகம்மாள் ஆலயம்
9. இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம் – பலகாடு
10. முல்லைப்புலவு காமாட்சி அம்மன் கோயில்
11. நாச்சிமார் கோயில் (வலந்தலை)
12. தங்கோடை புளியங்குளம் மாதாங் கோயில்
13. களபூமி காளி கோயில்


முருகன் ஆலயங்கள்

1. திக்கரை முருகமூர்த்தி கோயில்
2. கருங்காலி முருகமூர்த்தி கோயில்
3. பயிரிக் கூடல் சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில்
4. கிழவன்காடு கதிர்காமசுவாமி கோயில்
5. மேற்கு வீதி கதிர்காமசுவாமி கோயில்
6. புகலி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில்
7. கல்லந்தாழ்வு முருகன் கோவில்
8. இலகடி முருகன் கோயில்


வைரவர் ஆலயங்கள்

1. ஆலங்கன்று ஞான வைரவர் கோயில்
2. சடையாளி வைரவர் கோயில்
3. ஆயிலி கொம்பாவத்தை வைரவர் கோயில்
4. சிதம்பார மூர்த்தி கேணியடி வைரவர் கோயில்
5. தினகரன் பிட்டி வைரவர் கோயில்
6. கூனன் பருத்தி வைரவர் கோயில்


ஏனைய ஆலயங்கள்

1. ஆயிலி முனியப்பர் கோயில்
2. மல்லிகை சேவகர் கோயில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>