«

»

கனடா காரை கலாச்சார மன்றம் விசேட பொதுக் கூட்ட அறிவித்தல்

    CKCA logo     

  கனடா காரை கலாச்சார மன்றம் விசேட

             பொதுக் கூட்ட அறிவித்தல்


இடம்: ஸ்காபுரோ சிவிக் சென்டர்

 காலம்: 17.12.2016 சனிக்கிழமை 

 நேரம்: காலை 8.30


 

                                                                 நிகழ்ச்சி நிரல்

1. கடவுள் வணக்கம்

2. அக வணக்கம்

3. தலைவர் முன்னுரை

4. இடைக்கால செயலாளர் அறிக்கை

5.இடைக்கால  பொருளார் வரவு செலவு அறிக்கை

6. கனடா காரை கலாச்சார மன்ற செயற்பாடுகளிற்கு தடையாக இருந்த,இருக்கும் காரணிகள் தொடர்பாக நிர்வாக சபையின் பிரேரணைகள் தொடர்பாக ஆராய்ந்து தீர்மானித்தல் 

7.நிர்வாக சபைக்கு தேவையான மேலதிக நிர்வாக உறுப்பினர்கள் தெரிவு:
    1.உப  தலைவர் தெரிவு
    2.உப செயலாளர் தெரிவு
    3. உப பொருளாளர் தெரிவு
    4.நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் தெரிவு
    5.தயார்நிலை உறுப்பினர்கள் தெரிவு
    6.போசகர் சபை உறுப்பினர்கள் தெரிவு
    7.கணக்காய்வாளர் தெரிவு

8.மன்றத்தின் எதிர்கால செயற்பாடுகள் தொடர்பான உறுப்பினர்கள் பிரேரணைகள்
மன்றத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள டிசம்பர் 10ம் திகதிக்கு முன்னர் கிடைக்கப்பெற்ற வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் உறுப்பினர்கள் நிறைகுறைகள் தொடர்பாக ஆராய்ந்து தீர்மானித்தல்.

9.புதிய முழுமையான நிர்வாக சபை புகைப்படம் எடுத்தல்

10.நன்றியுரை 


                    நிர்வாகம்
கனடா காரை கலாச்சார மன்றம்
                   Nov 24,2016

 

                                         "WORKING TOGETHER IS SUCCESS"

 

 

%e0%ae%95%e0%ae%a9%e0%ae%9f%e0%ae%be-%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%88-%e0%ae%95%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%b0-%e0%ae%ae%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%ae%ae