«

»

காரைநகர் களபூமி சத்திரந்தை ஞானவைரவர் ஆலயத்தில் 04.11.2017 சனிக்கிழமை அன்று இடம்பெற்ற ஐப்பசி பரணி திருவிழா நிகழ்வுகள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>