«

»

காரைநகர் பெற்ற சிறந்த கல்விமானும், சமூக பற்றாளருமான கலாநிதி கென்னடி விஜயரத்தினம் அவர்கள் இன்று புதன்கிழமை (10.01.2018) அன்று எதியோப்பியாவில் சிவபதமடைந்தார் என்ற செய்தியை ஆழ்ந்த துயருடன் அறியத் தருகின்றோம்.

 

காரைநகர் பெற்ற சிறந்த கல்விமானும், சமூக பற்றாளருமான கலாநிதி கென்னடி விஜயரத்தினம் அவர்கள் இன்று புதன்கிழமை (10.01.2018) அன்று எதியோப்பியாவில் சிவபதமடைந்தார் என்ற செய்தியை ஆழ்ந்த துயருடன் அறியத் தருகின்றோம். அவர்களின் மறைவு செய்தி கேட்டு கனடா வாழ் காரைநகர் மக்கள் சார்பில் கனடா காரை கலாச்சார மன்றம் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.

கனடா காரை கலாச்சார மன்றம்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>