«

»

காரைநகர் வேதரடைப்பு சோலையான் வீதி ஆலங்கன்று ஞானவைரவர் ஆலயத்தில் 06.02.2018 செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகத்திற்கான கிரியை காட்சிகள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>