காரை ஒன்றுகூடல் (காரைக் கொண்டாட்டம்) நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள்

         

காரை ஒன்றுகூடல் 2017 

           பார்வையிட தயவுசெய்து கீழேயுள்ள இணைப்பினை அழுத்தவும்.

 

          http://www.karainagar.com/pages/30-07-2017-%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81-%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%87-%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%95%E0%AE%A9

 

 

 

                    காரை ஒன்றுகூடல் 2016 

   பார்வையிட தயவுசெய்து கீழேயுள்ள இணைப்பினை அழுத்தவும்.

                             http://wp.me/p2OO6t-7xo      

 

 

              காரை ஒன்றுகூடல் 2014

 

 

                காரைக் கொண்டாட்டம் 2013