காரை வசந்தம் நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள்

                     

                  காரை வசந்தம் – 2017  

             பார்வையிட தயவுசெய்து கீழேயுள்ள இணைப்பினை அழுத்தவும்.

http://www.karainagar.com/pages/04-11-2017-%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AE%E0%AF%88-%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81-18%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%86%E0%AE%A3

 

 

                       காரை வசந்தம் – 2016 

             பார்வையிட தயவுசெய்து கீழேயுள்ள இணைப்பினை அழுத்தவும்.

                                        http://wp.me/P2OO6t-9bH

 

 

               

               காரை வசந்தம் – 2015

 

           காரை வசந்தம் – 2014

 

 

                      காரை வசந்தம்-2013

 

                 

                    காரை வசந்தம்-2012