«

»

பிரித்தானிய காரை நலன் புரிச்சங்கத்தின் வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்

 

பிரித்தானிய காரை நலன் புரிச்சங்கத்தின் வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்

வணக்கம்,
பிரித்தானிய காரை நலன் புரிச்சங்கத்தின் வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் இரண்டு கிழமைகளில்! புதிய நிர்வாகம், புதுப் பொலிவு, அதிரடி மாற்றங்கள்!

திகதி: 18 மாசி 2018 (ஞாயிறு)
நேரம்: காலை 10:00
இடம்: KACHHIA SAMAJ (UK) LIMITED, Heather Park Community Centre, MOUNT PLEASANT, WEMBLEY, MIDDLESEX, HA0 1SH.

மேலதிக விபரங்களுக்கு:
http://www.karainagar.org/kwsuk-agm2017-notification2/

நாதன்: 07944232014
நந்தன்: 07737121187
மின்னஞ்சல்: info@karainagar.org

காரைநகர் மக்கள் எவரும் கலந்துகொள்ளலாம் (அங்கத்தவர் மட்டும் வாக்களிக்கலாம்)
அங்கத்துவ வருட சந்தா £60 ஐ அன்றைய தினம் (பணமாக மட்டும்) செலுத்தி அங்கத்தவராக இணையலாம்.

நன்றி,
பிரித்தானிய காரை நலன் புரிச்சங்கம்

Dear All,

Karai Welfare Society (UK)’s annual general meeting (AGM) in two weeks! NEW COMMITTEE, NEW IDEAS, DRAMATIC CHANGES!

Date: 18th February 2018 (Sunday)
Time: 10:00am
Venue: KACHHIA SAMAJ (UK) LIMITED, Heather Park Community Centre,
MOUNT PLEASANT, WEMBLEY,
MIDDLESEX, HA0 1SH.

For details please visit our website:
http://www.karainagar.org/kwsuk-agm2017-notification2/
Contact :
Nathan: 07944232014
Nanthan: 07737121187
E-mail: info@karainagar.org

All Karainagarians can attend this AGM (but only paid members can vote). If you are not a paid member you can pay by cash (£60 per year) ONLY on the day and join.

Thank you,
Karai Welfare Society (UK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>