Category Archive: புளியங்குளம் அருளானந்தப் பிள்ளையார் கோவில்

காரைநகர் தங்கோடை புளியங்குளம் திருவருள்மிகு அருளானந்தப் பிள்ளையார் ஆலய பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் 09.11.2017 வியாழக்கிழமை அன்று நடைபெற்ற நிகழ்வுகள்!

காரைநகர் புளியங்குளம் திருவருள்மிகு அருளானந்தப் பிள்ளையார் தேவஸ்தானம் பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் 09.11.2017 வியாழக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது!

காரைநகர் புளியங்குளம் அருளானந்தப் பிள்ளையார் கோவில் கோபுரம், மணிக்கோபுரம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் விஞ்ஞாபனம் -2015

20151115_100120 (Copy)1_00021_0003

20151115_092307 (Copy) 20151115_104736 (Copy) 20151115_104726 (Copy) 20151115_104717 (Copy) 20151115_104629 (Copy) 20151115_104617 (Copy) 20151115_104609 (Copy) 20151115_104604 (Copy) 20151115_104549 (Copy) 20151115_104307 (Copy) 20151115_104301 (Copy) 20151115_104233 (Copy) 20151115_104228 (Copy) 20151115_104157 (Copy) 20151115_104136 (Copy) 20151115_104133 (Copy) 20151115_104125 (Copy) 20151115_104025 (Copy) 20151115_104018 (Copy) 20151115_104001 (Copy) 20151115_103955 (Copy) 20151115_103952 (Copy) 20151115_103941 (Copy) 20151115_103934 (Copy) 20151115_103928 (Copy) 20151115_103923 (Copy) 20151115_103911 (Copy) 20151115_103755 (Copy) 20151115_103745 (Copy) 20151115_103729 (Copy) 20151115_103716 (Copy) 20151115_103712 (Copy) 20151115_103700 (Copy) 20151115_103558 (Copy) 20151115_103545 (Copy) 20151115_103522 (Copy) 20151115_103501 (Copy) 20151115_103452 (Copy) 20151115_103435 (Copy) 20151115_103430 (Copy) 20151115_103426 (Copy) 20151115_103316 (Copy) 20151115_102406 (Copy) 20151115_102402 (Copy) 20151115_102359 (Copy) 20151115_102350 (Copy) 20151115_102317 (Copy) 20151115_102302 (Copy) 20151115_102238 (Copy) 20151115_102218 (Copy) 20151115_102211 (Copy) 20151115_102208 (Copy) 20151115_102205 (Copy) 20151115_102203 (Copy) 20151115_102059 (Copy) 20151115_102054 (Copy) 20151115_102043 (Copy) 20151115_102036 (Copy) 20151115_102024 (Copy) 20151115_102000 (Copy) 20151115_101940 (Copy) 20151115_101936 (Copy) 20151115_101932 (Copy) 20151115_101901 (Copy) 20151115_101856 (Copy) 20151115_101845 (Copy) 20151115_101838 (Copy) 20151115_101705 (Copy) 20151115_101648 (Copy) 20151115_101614 (Copy) 20151115_101332 (Copy) 20151115_101305 (Copy) 20151115_100232 (Copy) 20151115_100210 (Copy) 20151115_100207 (Copy) 20151115_100153 (Copy) 20151115_100139 (Copy) 20151115_100128 (Copy) 20151115_100123 (Copy) 20151115_100120 (Copy) 20151115_100055 (Copy) 20151115_100045 (Copy) 20151115_100041 (Copy) 20151115_094115 (Copy) 20151115_094112 (Copy) 20151115_092606 (Copy) 20151115_092545 (Copy) 20151115_092527 (Copy) 20151115_092507 (Copy) 20151115_092446 (Copy) 20151115_092421 (Copy) 20151115_092350 (Copy) 20151115_092329 (Copy) 20151115_092325 (Copy)