காரை அபிவிருத்தி சபை

காரை அபிவிருத்தி சபை

KDB அங்கத்துவம்

[notice[/notice]இப்பகுதி விரைவில் Update செய்யப்படும்

View page »

KDB எம்மைப்பற்றி

[notice]இப்பகுதி விரைவில்Update செய்யப்படும்[/notice]

View page »

KDB நிர்வாகம்

தலைவர்:-திரு.திருநாவுக்கரசு சிவாமகேசன் (இளைப்பாறியகணக்காளர்,திக்கரைமுருகமூர்த்திகோயில் நிர்வாகி-திக்கரை) உப தலைவர்:-திரு.வேலுப்பிள்ளை முருகமூர்த்தி (அதிபர்,யாழ்ரன் கல்லூரி) செயலாளர்:-திரு.திருப்புகலூர்சிங்கம் (காரைவட-கிழக்குகிராமசேவகர்) உப செயலாளர்:-திரு.வேலுப்பிள்ளை சபாலிங்கம் (கலாநிதிஆ.தியாகராஜா அறிவியல் அறக்கட்டளைசெயலாளர் – வேதரடைப்பு) பொருளாளர்:-திரு. நடராஜா பாரதி (காரைபிரேதேச சபை சமுகத்திஅலுவலகஉத்தியோகஸ்தர் – புதுறோட்) நிர்வாசபைஉறுப்பினர்கள்: 1)Dr.சுப்பிரமணியம் நடராஜா(புதுறோட்) 2) திரு.கந்தையா நேத்திரானந்தம் (வாரிவளவு – அதிபர் அப்புத்துரைபள்ளிக்கூடம்) 3) திரு. நாகலிங்கம் பாலகிருஷ்ணன் (சம்பந்தர்கண்டி,முன்னாள் பனைஅபிவிருத்தி சபை அலுவலர்) 4) திரு. இராசையா சண்முகராஜா (இடைப்பிட்டி – காரைபிரதேச சபை ஊழியர்) 5) …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>